Med en stadig bedre effektivitet er solcelleteknologien indiskutabelt den billigst producent af el. Men det gælder om at se sig for, lyder rådet fra energirådgivere hos Spiras. 

Solceller er kommet for at blive og har flyttet sig fra en nicheproduktion til at udgøre en fundamental bærende andel af dansk energiproduktion. I dag bidrage solceller med 3,5 GW til den samlede elproduktion og det forventes at i 2050 vil være behov for 35 GW.  

Så tydeligt lød det fra talerstolen på det seneste fællesmøde fra Green Power Denmark i Middelfart, hvor Dansk Solcelleforening og Green Power Denmark i fællesskab informerede om de kommende ændringer og tiltag for tilslutninger for egenproducenter af energi på elnettet. 

– Effektiviteten på solcellepaneler øges eksplosivt de kommende år. Tilbage i 2012, hvor solcellefeberen for alvor ramte Danmark, var 250 kwp effekt pr. panel det teknisk maksimal opnåelig. I dag vil effekterne være ca. 650 kwp effekt pr. panel. Samtidig er priserne styrtdykket, som vi tidligere har berettet, fastslår energirådgiver Kent Bisgaard. 

 

Øget interesse
De to faktorer sammenholdt med udmeldingerne fra Green Power Denmark til mødet om lempeligere betingelser og tilslutningsgebyrer for egen producerende energianlæg bevirker en øget interesse for investeringer i solcelleanlæg.  

Kent Bisgaard tilføjer, at det stadig gælder om at se sig godt for: 

– Der er mange udbydere af solcelleanlæg på markedet. Prissætning og tilbud kan være uigennemskuelige og vanskeligt sammenlignelige. Solcelleanlæg trimmet til eget forbrug er stadig den absolut bedste investering. Det kræver bare eksakt viden om ejendommens forbrugsprofil, der skal være grundlag for den korrekte dimensionering.  

SolcelleTjek rapporten fra TjekEnergien.dk er det rigtige vidensværktøj i denne beslutningsproces, da der benyttes helt specifikke forbrugsdata fra det forinden udførte ElTjek som datagrundlag.  

I denne beregningsproces er det ikke kun et årligt elforbrug sat i forhold til erfaringstal for forbrugsprofilen, da den eksakte viden om, hvornår på året og døgnet man har sit elforbrug, er altafgørende for en korrekt dimensionering.  

 

Kend behovet
Energirådgiverne fra Spiras er specialister og kan uvildigt rådgive til det rigtige valg på baggrund af erfaring og ikke mindst intens markedsbevågenhed, der sikrer den nødvendige vidensniveau til at kunne rådgive med fokus på den gode forretning.  

Med den øgede teknologiske effektivitet på solcellepanelerne begynder nu den unikke mulighed for optimering af sit eksisterende solcelleanlæg. Ud fra en økonomiske betragtning kan der være store gevinster at hente ved at kigge på 2. generations solcelle udskiftet med de eksisterende gamle solcellepaneler. Med det samme bestående areal og stativsystem vil det i fremtiden give mening af øge produktionsmængden.