Privatlivspolitik for TjekEnergien

I TjekEnergiens privatlivspolitik kan du få nærmere information om hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. I privatlivspolitikken gives der desuden information om hvilke særlige rettigheder du som registeret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

TjekEnergien er et samarbejde mellem flere rådgivningsvirksomheder – SLF, Byggeri & Teknik, Landbonord og Sagro, der alle benytter ElTjek og SolcelleTjek. Formålet med TjekEnergien.dk er at servicere virksomheder med energifordele indenfor el og solceller.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

TjekEnergien behandler personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service for dig som besøgende på hjemmesiden.

Når du besøger TjekEnergiens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.

Endelig behandler TjekEnergien personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger, blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

TjekEnergien opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos TjekEnergien, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til TjekEnergien ikke sker krypteret.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som TjekEnergien varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klager

Hvis du ønsker at klage over TjekEnergiens behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk