Handelsbetingelser

TjekEnergien fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, der skyldes eller er en følge af brugen af denne model inklusive brugervejledningen.

TjekEnergien fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i teksten i modellen såvel som brugervejledningen.

TjekEnergien påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvor der henvises eller linkes til modellen og brugervejledningen.

TjekEnergien påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet i modellen og brugervejledningen.

TjekEnergien stiller modellen og brugervejledningen til rådighed uden garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til et bestemt formål.

Anvendelsen heraf sker på brugerens eget initiativ og skaber i intet tilfælde et retsforhold mellem TjekEnergien og brugeren.

Anvendelse af modellen og brugervejledningen kan ikke træde i stedet for brugerens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres i en given situation, og brugeren opfordres i alle tilfælde til at undersøge, om professionel rådgivning er nødvendig.

Modellen og vejledningen opdateres løbende af TjekEnergien.

Seneste dato for opdatering vil fremgår af de enkelte dokumenter.

Regler og praksis på området kan imidlertid skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i modellen og brugervejledningen ikke er fuldt opdateret.