Den netop overståede messe, NutriFair 2024, har igen været et besøg værd. Det er stedet, hvor fagfolk mødes og udveksler viden og idéer for fremtiden. Her er, hvad Spiras’ energiteam blandt andet erfarede fra messen.

Energiteamet fra Spiras var sammen med HR og rekruttering samt fjerkræ i fokus på Spiras messestand i år. Energirådgiverne Holger Mikkelsen og Kent Bisgaard benyttede lejligheden til at besøge alle de spændende udstiller med vidt forskellige emner, der handlede om energi og effektivisering, samt nye forretningsmuligheder for den moderne landmand.

Særligt et emne var bemærkelsesværdigt: ”Regulerkraft”. Et begreb, man skal begynde at interessere sig for i forbindelse med energiproduktion og investeringer.

 

Sikre stabil frekvens

– De færreste ved hvad det betyder, men det er en ydelse, vi får mere og mere brug for i fremtidens dagligdag. Regulerkraft er en kapacitetsydelse, man kan sælge til sin lokale elnetdistributør, altså dem der ejer og vedligeholder vores el kabelforbindelser og har ansvaret for at sikre en stabil frekvens på 50Hz, fortæller energirådgiver Kent Bisgaard, Spiras.

Alle elektriske apparater, motorer, produktionsudstyr, hvidevare m.m., som tilsluttes det elektriske elnet, er bygget efter en fælles Europæisk standard, der sikrer, at de kan benyttes alle steder.

I dag og tidligere er stabiliseringen af elnettet primært leveret af de store fossile kraftværker, såsom olie- og naturgasværker, der kan reagere hurtigt op eller ned i elproduktionen for at kunne følge det konstant svingende forbrug på hele nettet. Som led i den internationale agenda for vedvarende energiforsyning er det besluttet at udfase disse kraftværker frem mod 2030. Derfor er net-selskaberne på jagt efter alternative reserver, der hurtigt kan levere el indtil fx kernekraft, vindmøller eller anden langsommere energiproduktion aktiveres eller slukkes for at kunne opretholde frekvensen.

 

Efterspørgsel stiger

– Derudover vil efterspørgslen af regulerkraft intensiveres i takt med den hastig stigende udbygning af sol- og vindenergi. Vi husker alle dagene sidste sommer, hvor der var dage med meget stor elproduktion fra både solceller og vindmøller på samme tid, og elpriserne til tider var negative nogle timer midt på dagen for kort tid efter at stige, da perioden med spidslast-forbrug lå ved aftentid, siger Kent Bisgaard og tilføjer:

– En rigtig god og effektiv løsning til denne opgave kan være batterier. Ikke små husstands- eller bil batterier fra elbiler. Nej, store batterisystemer, der leveres som hele containerløsninger på 1 mw og opefter.

Ved at opstille de store batterisystemer og stille dem tilrådighed for net-selskaberne, vil disse kunne styre, hvornår batteriet skal tage el fra nettet i perioder med overproduktion og levere el til nettet ved pludselige stigende forbrug. Denne batterikapacitet vil net-selskaberne betale for. Alt afhængig af hvor på elnettet, man kan tilslutte, kan man kigge ind i tilbagebetalingstider på 4-8 år for sådanne investeringer.

 

Store muligheder i landbruget

Mulighederne for landmanden for at ”høste” og lagere energi i form af solcelleanlæg og batterisystemer er store, og giver landmanden yderlige indtægtsmuligheder på sin ejendom.

Spiras’ energiteam er målrettet på at analysere og vurdere denne nye forretningsmulighed, både hvad angår teknik, software løsninger, økonomi og ikke mindst de kontraktmuligheder og risici, der kan være.

 

Udpluk fra messen:

Enkelt montagesystem til solceller på jorden

En solcelleleverandør har udviklet et enkelt, billigt montagesystem til solcelleanlæg på jorden, der fangede energiteamets opmærksomhed.

Det udmærker sig ved at være lettilgængelig, og meget nem at montere. Der er benyttet stærke simple materialer, som holder prisniveauet meget langt nede. Absolut et alternativt til det traditionelle tagmontage system og andre jordbaserede stativsystemer.

Meget pladsbesparende varmepumpe

En dansk producent og forhandler af varmepumper har udviklet en meget lille og effektiv indendel til en luft/vand varmepumpe.

Indendelen er bygget i gode gedigne materialer og fylder ikke mere, end den kan være i et helt almindeligt kosteskab. Rørtilslutningen til udedelen er meget simpel og igen pladsbesparende.

Varmepumpeanlægget er primært til en-familieboliger, der i dag er opvarmet med små væghængte naturgaskedler, der i forvejen ikke fylder meget i bryggerset. Absolut et nærmere bekendtskab værdigt.

Solceller falder i pris

Det er ikke ensbetydende med, at det er en god forretning for den enkle virksomhed, selvom solcelleanlæg falder voldsomt i pris. Tendensen er stadig ved de mange udbydere af solcelleanlæg, at man alt for hurtigt og udokumenteret kommer frem til en løsning med etablering af et solcelleanlæg af en eller anden given størrelse.

Har virksomheden et behov og hvilket behov? Det er et spørgsmål, der alt for sjældent stilles.

Det kan man ikke svare på uden at analysere på virksomhedens forbrug og profil. Dertil skal der analyseres indgående på virksomhedens specifikke elforbrug, der kun er muligt med et avanceret analyseværktøj, udviklet af Spiras’ afdeling for Udvikling og energi. På baggrund af virksomhedens seneste elregning kan alle de økonomiske realiteter fremlægges, så der er et reelt databaseret beslutningsgrundlag. Med et El- og SolcelleTjek fra Spiras er du være klædt på med eksakt viden om virksomhedens behov, så du er rustet til at begive ud blandt de mange solcelleudbydere.

På NutriFair var der flere udstillere med solcelleanlæg. Kvaliteten på dem alle er gode, og kendetegnende for dem alle er, at de nu følger den globale faldende prisudvikling. I 2012, hvor det store solcelleeventyr startede, kunne man få monteret et 6 kwp anlæg til samme pris som et 50 kwp anlæg i dag.

Selv om solceller er billige, skal man stadig være opmærksom, da der er flere forskellige forhold, der er afgørende for økonomien og den økonomisk beregnede tilbagebetalingstid. Vi ser tilbagebetalingstider, der typisk kan variere fra 6 år til 13 år og har desværre ofte tidligere set beregninger fra solcelleudbydere, der ikke havde alle omkostninger med.

Spiras tilbyder derfor rådgivning og gennemgang af dine muligheder gennem et El- og SolcelleTjek for netop at kunne synliggøre for dig, hvor meget og hvornår du bruger el og dermed kan dimensionere det rigtige anlæg.

Kontakt os gerne for mere information.