Får du refunderet din tarifbetaling?

Har du tjekket din elregning, om du har penge til gode?

 

Vær opmærksom på om du får tilbagebetalt din tarifbetaling for 2. halvår af 2023, hvis din el-aftale er med aconto afregning.

Netselskabet N1, der er en af landets største forsyningsselskaber, har siden 1. august 2023 givet 100% rabat på net tariffen, det vil sige afgift for, at du kan benytte eltilslutningen fra højspændingsnettet frem til din ejendom.

I 2022 blev det konstateret, at der var en forhøjet opkrævning af net tariffen i forhold til det forventede, hvilket resulterede i en 100% rabat model i 2. halvår 2023 som kompensation – altså et gratis halvår.

 

Kan være store beløb

Net tariffen opkræves gennem din elleverandør, der tilbyder forskellige el-produkter med forskellige opkrævningsmetoder. En af dem er aconto opkrævning (forudbetaling) opdelt i henholdsvis kvartaler, halvårlig eller helårlige opkrævninger. Med disse aftaleformer vil net tariffen sandsynligvis være indregnet.

Du skal være opmærksom på, at ved din årsafslutning skal du have refunderet din nettarif betaling for 2. halvår.

Særligt hvis du er storforbruger af el og er C-time afregnet, så kan det dreje sig om ganske store beløb.

Det kunne fx være en mælkeproducent med et årligt elforbrug på 200.000 kwh med en gennemsnitlig tarif betaling på 40 øre/kwh. Her vil det kunne resultere i et tilgodehavende på ca. kr. 40.000.

Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig, samt sikre dit tilgodehavende, står vi til rådighed med hjælp og assistance. Kontakt Spiras’ energiteam på telefon 7320 2600.