Er du tilsluttet den rigtige tarif?  

Med virkning fra d. 1. januar 2024, træder tarif 3.0 i kraft med betydelige ikke fradragsberettigede omkostninger til følge. Specielt for de virksomheder, der er tilsluttet elnettet som C-time kunder, kan det have store konsekvenser.

Alle har i N1’s forsyningsområde været begunstigede af et billigt efterår 2023, da Netselskabet har forsøgt en tilbagebetaling af det store overskud, der akkumulerede sig op efter elprisernes himmelflugt i den seneste energikrise ved en gratis periode på 6 måneder for tarifafregning til deres kunder.  

Den tid er ved at være slut.  

Hvis du endnu ikke har fået foretaget et ElTjek af Spiras energiteam, TjekEnergien.dk, vil det være klart at anbefale, da en ElTjek-rapport kan give dig et overblik over dine tarifbetalinger.  

 

Kabelskab ved vejen

Er du C-time kunde og er fysisk tilsluttet et lille kabelskab ved vejen og ikke tilsluttet direkte til en transformer, kan der være en økonomisk gevinst ved at få ændret tilslutningen. Dette kræver en forespørgsel til Netselskabet samt tilbud på det fysiske anlægsarbejde for at kunne vurdere den økonomiske forretning i det.  

Vi må forvente, at tarifomkostningerne vil være stigende i fremtiden i et forsøg på at fordele belastningen af det offentlige elnet over hele døgnet. Netselskaberne ser differencerede tariffer over døgnet som den mest økonomiske fordelagtige løsning frem for at udvide den fysiske kabelkapacitet. Med andre ord, så er det billigere at få kunderne til at skifte adfærd frem for at få gravemaskiner til at grave større kabler ned.  

Med tarif 3.0 vil der for en C-time kunde, være en forskel på over 80 øre pr. kwh elforbrug i spidslast perioden mellem klokken 17 0g 21, fremfor i lavlast perioden mellem klokken 24 og 06.  

 

Ikke alle kan flytte forbrug

Det er bare ikke alle forbrugere, der kan flytte forbruget til nattetimerne – fx produktionsaktiviteter og malkning af kvæg. Derfor er det endnu mere presserende at få undersøgt muligheden for ændring af sin nettilslutning eller en eventuel investering af batterier.  

Spiras’ energiteam har mulighed for at give dig et uvildigt beslutningsgrundlag med et BatteriTjek, et tillæg til ovennævnte ElTjek, der eksplicit på baggrund af dit konkrete elforbrug og forbrugsmønstre kan give det overblik, der er nødvendigt for at kunne træffe beslutning om fremtidig omkostningsreducerende tiltag, der ikke er fradragsberettiget.  

Med rettidig omhu kan du investere og planlægge dine el-omkostninger for fremtiden.  

Kontakt Spiras’ energiteam, Holger Mikkelsen og Kent Bisgaard, som vil kunne hjælpe dig videre.