CO2-afgift på fossil energi er nu en realitet

Folketinget har tirsdag endelig vedtaget CO2-afgiften for brug af fossil energi.

 

En CO2-afgift på fossil energi har længe været undervejs, men nu er den en realitet. Allerede fra 2025, hvor indfasningen begynder frem til 2030 med en afgift på 750 kroner pr. ton CO2.

Afgiften, der blev til med en bred politisk aftale i 2022, betyder, at industrien fra næste år skal betale en CO2-afgift, når de bruger olie, kul og naturgas svarende til den mængde CO2, som afbrændingen skaber.

 

Energiteam ser på muligheder

Elektrificeringen af Danmark går ind i sin næste fase, der understreger nødvendigheden af rettidig omhu. Det er en afgift, der ikke er fradragsberettiget, så den økonomiske effekt vil være direkte på virksomhedens bundlinje.

Går man i tanker om at udskifte sit olie- eller naturgasfyr med fx varmepumper eller udskifte sit kørende materiel til batteridrevne maskiner er der mange muligheder og tilskudspuljer, der kan benyttes.

Spiras’ energirådgivere er helt opdateret på løsninger og muligheder, der vil kunne hjælpe dig i den elektrificering.