Erhvervspuljen for 2024 er klar

Erhvervspuljen for 2024 er klar Godt nyt til dig der barsler med projekter, der sparer på energien eller mindsker CO2-udledningen. Du kan allerede nu søge puljen for 2024. Selvom den endelige ramme for energibesparelsesprojekter i Erhvervspuljen først er kendt, når finansloven træder i kraft, så er der allerede nu blevet åbnet for ansøgninger. Erhvervsstyrelsen forventer,…

Basis for mindst 1000 nye vindmøller

I sommer indgik folketingets partier en bred politisk aftale om at øge kapaciteten for vindmøller på land, med henblik på at opnå en samlet installeret effekt af vindenergi i Danmark på 8,2 GW frem mod 2030. De seneste tal peger på, at vi på nuværende tidspunkt kun har lidt over halvdelen installeret. I praksis betyder…

Solcellerne rasler ned i pris

El- og SolcelleTjek: Prisen på solcelleanlæg er faldet markant de seneste måneder, og energirådgiver i LandboNord, Leif Köhne, anbefaler landmænd at få analyseret deres energibehov for at se, om det er nu, der skal investeres i grøn energi. Materialeprisen på solcelleanlæg er faldet med 40% over tre måneder, hvilket gør investering i solceller mere tilgængelig…

Solceller – er det nu, jeg skal investere?

Hvis du går med overvejelser om at investere i solceller, er der et par ting, du bør overveje. Alle taler om de rekordhøje elpriser og dyr naturgas, og alle bekymrer sig om fremtiden og udviklingen i prisen på el. Det gælder navnlig erhvervsdrivende og landbrugsvirksomheder med et højt elforbrug, og selvom der både moms-, afgifts-…