Den varme der kommer ud af en varmepumpe, kommer dels fra den elektricitet der driver kompressoren og dels fra det varmeoptag som varme pumpen har fra enten ude luft (L/V) eller jordslanger (V/V). Forskellene mellem de 2 typer anlæg kan være store.

L/V – LUFT / VÆSKE ANLÆG

Anlægget henter energi fra udeluften ved hjælp af en fordamperenhed, der placeres et sted uden for huset. Det betyder, at jo koldere udeluften er, des lavere bliver varmepumpens nyttevirkning, fordi forskellen mellem den ønskede rumtemperatur og udeluften stiger, med faldende temperatur. Se Figur 2.

I huse hvor varme afgiver anlægget primært består af radiatorer, skal man være opmærksom på dette, inden man investerer i varmepumpe. I længere perioder med koldt vejr, kan varmepumpen således have svært ved at afgive varme nok ved en høj nok temperatur. Det kan derfor være nødvendigt at varmepumpen har en el patron til at supplere, hvilket både givet et større elforbrug og også kræver større sikringer foran varmepumpen, hvilket igen kan udløse en større investering.

Varmepumpens fordamperenhed kan godt støje lidt. Støjen opstår ved at en blæser presser eller suger luft gennem en lamelflade, hvor der på indersiden er kølemiddel der optager energi fra luften. Man skal være opmærksom på dette ved placering af fordamperen – både af hensyn til ens egen komfort, men også af hensyn til ikke at genere sine naboer.

Over tid kan der være vedligehold på fordamper enheden. Den skal holdes ren for blade og andre urenheder, for at luften uhindret kan passere gennem lamellerne. Og der kan opstå tæringer i lamellerne – især på lokaliteter tæt ved havet, hvor luftens salt indhold forstærker dette fænomen.

V/V – JORDVARME ANLÆG.

Her nedgraves der vand/- kølemiddel fyldte PEL slanger i jorden, som energien hentes ud af. Jo mere vandmættet jorden er, des mere varme kan der trækkes ud af den. Det betyder, at hvis slangerne nedlægges i tør sandjord, skal der flere meter slange til end hvis slangerne bliver lagt ned i en våd lerjord. Hvis der er for få meter slange gravet ned, vil tilløbs temperaturen hen til kompressoren falde i kolde perioder og man får en lav nyttevirkning på anlægget, men ikke så udtalt som ved L/V varmepumpen. Der er ingen vedligehold eller støj fra jordvarmeslanger.

Figur 1 Her der derfor få m jordslange til en varmepumpe,
så kommer der rim på græsset, så tilløbstemperaturen til
varmepumpen bliver meget lav. Det giver rimspor på græsplænen.

 

HVAD SKAL MAN VÆLGE?

Luft-vand varmepumpeanlægget er hurtig og enkel at installere og har den laveste investeringspris. Samtidig slipper man også for at få hele haven eller gårdspladsen gravet op, for at lægge jordvarmeslanger i jorden. Desværre har den også den højeste driftsomkostning, sammenlignet med jordvarmeanlæg fordi der skal bruges mere el til varmeproduktionen og fordi man kan forvente større omkostninger til årligt vedligehold end på jordvarmeanlægget. Derudover skal man påregne en vis mængde støj fra udedelen.
Ved jordvarmeanlæg er den udvendige installation gravet i jorden og derfor så godt som usynlig, og samtidig er ingen udvendig støj.
Det er derfor vor anbefaling at give valget af jordvarmeanlæg en seriøs vurdering og gerne vælge dette, hvor det er praktisk muligt, frem for luft-vand varmepumpeanlæg.
Indhent altid flere sammenlignelige tilbud og husk at søge tilskud fra Bygningspuljen.

Figur 2 Nyttevirkning (COP) ved L/V anlæg, i forhold til udetemperatur
og temperatur i centralvarmeanlægget. Ved ´lave udetemperaturer
og høj fremløbstemperatur,
er nyttevirkningen lav.