Der er igen mulighed for store tilskud til udskiftning af gas-, olie- og biobrændsels anlæg fra d. 1. september 2023.

Energistyrelsens varmepumpepulje, som tidligere kaldtes Bygningspuljen, åbner igen for tilskudsansøgninger.

Som noget nyt, er Landbrug & Fødevarer Syddanmark (SLF) klar med ekspertbistand, til hjælp til ansøgningsprocessen samt råd og vejledning til valg af varmepumpe type, dimensionering af et varmepumpeanlæg og ikke mindst bistand for sikring af den rigtige montage og efterkontrol, så du får det maksimale ud af din investering.

Energirådgiver Kent Bisgaard har mange års erfaring indenfor varmepumpe branchen, med stor faglig ekspertise og teknisk indsigt i varmepumpe markedet, installation og bygningens eksisterende installationer og kan identificere muligheder og eventuelle faldgruber.

Kontakt Kent Bisgaard og få afstemt hvad der kunne være relevant for dig.

Der er tilskud til både privat bolig, udlejningsejendomme, boligforeninger m.v. i denne pulje.

Hvis du påtænker varmepumpeløsning til din virksomhed, er der andre meget attraktive tilskudsmuligheder, som Kent Bisgaard også kan hjælpe med at ansøge og projektere.

Har du naturgas og vil skifte til varmepumpe, så er der også muligheder for tilskud til at dække omkostningerne til afkobling af naturgasnettet.

Ønsker du at lånefinansiere din investering i et varmepumpeanlæg, kan du få dækket tinglysningsafgift og lånegebyr af energistyrelsen. Det vil Kent Bisgaard også være behjælpelig med.

Kent Bisgaard kan hjælpe dig til et samlet overblik inden du indhenter tilbud på dit varmepumpeanlæg, der vil kunne give dig tryghed for din investering.