Det kan godt betale sig at få andre øje på en el-aftale, inden man skriver under.

Det er for mange sæson for at indgå rammeaftaler for levering af strøm. Men man skal se sig for, da nogle selskaber er meget ivrige for at tage meget høje spot-tillæg, og tillæg for grøn strøm.

– Jeg har set flere aftaler, hvor landmanden binder sig for flere år frem, med et stort spottillæg, og et højt tillæg for grøn strøm, siger Uffe Ølgaard Bloch, der er driftsøkonomirådgiver hos SAGRO.

F.eks. vil en landmand med malkekøer som har et forbrug på 300.000 kWh om året, og som betaler 8 øre for meget i tillæg pr kWh, have en merudgift på 24.000 kr. om året.

– Vi ser af og til eksempler på, at landmænd betaler en overpris i dette niveau, siger han.

Rammeaftalerne for levering af grøn strøm fik yderligere fokus sidste år, da Arla indførte bæredygtighedstillægget, hvor man kan få 5 point, hvis man udelukkende bruger grøn strøm, hvilket svarer til et tillæg på 1,12 øre pr. kg mælk.

 

Hvad siger tallene? 


Et eksempel på en el-aftale, som Uffe Ølgaard Bloch har set, har indeholdt et spottillæg på 6,25 øre pr. kWh og et tillæg for grøn strøm på 9,45 øre pr. kWh.

Det skal man holde op mod muligheden for at få spottillægget helt ned på 0,57 øre pr. kWh og tillægget for grøn strøm i et leje omkring 6 øre pr. kWh. Altså en forskel på 9,13 øre pr kWh.

– Så jeg råder alle mine kunder til at se aftalen grundigt efter i sømmene, hvis de selv vil forhandle en aftale på plads. Spottillægget og tillægget for grøn strøm er ofte de håndtag, som elselskaberne kan skrue på, så det er dem, man skal være særligt opmærksom på. Vi vil også gerne hjælpe med at gennemgå udkast til el-aftaler og med at få lavet nogle gode aftaler. siger Uffe Ølgaard Bloch.

Gennemgang af elinstallationer kan godt betale sig
Uffe Ølgaard Bloch anbefaler altid kunderne et el-tjek på flere niveauer.

En sikker mulighed for at spare penge på strøm, er ved at bruge mindre strøm, og som supplement til et el-tjek er det godt givet ud at få gennemgået sine elinstallationer og at få optimeret alt det, der bruger strøm, til noget, som bruger mindst muligt strøm

Derfor samarbejder SAGRO med eksperter i Byggeri & Teknik, som f.eks. besøger bedrifter og går udstyret efter. For selv ubetydelige utætheder ved de mange trykluftsdrevne komponenter i en malkerobot kan betyde, at maskinen bruger voldsomt meget mere strøm. Det bliver til mange penge hvert år, hvis man har 200 køer, der skal malkes tre gange om dagen, 365 dage om året.

Desuden laver man også en analyse af forbruget hen over døgnet. Er det f.eks. nødvendigt at køre med skraberen i stalden om morgenen, hvor prisen er høj? Eller er det muligt at vente med det til omkring middag, hvor prisen er lavere? Har man f.eks. solceller, er det typisk først op ad formiddagen, at ens egenproduktion er ordentligt i gang.

Erfaring fra bedriftbesøg viser, at et el-tjek samt gennemgang og opdatering af ens udstyr på gården ofte giver en besparelse på 10 -12 % på elregningen, og det bliver til rigtig mange penge, hvis man f.eks. bruger 300.000 kWh om året.

– Hvis man kan spare 10 % på sin elregning er et el-tjek af os og eksperterne hos Byggeri & Teknik, samt en omkostning til at udbedre fejl, hurtigt tjent hjem, siger han.

Desuden kan det være godt at få andre øjne på ens elregning, som ikke altid er så nem at forstå.

– Der har været eksempler på at landmænd er blevet fejlfaktureret og har betalt for meget for strømmen. Det har – takket være et el-tjek – resulteret i, at kunden har fået sine penge tilbage, siger han.