Klima og digitalisering er nogle af tidens med varme trends, som også har stor indflydelse på landbrugets muligheder. Værktøjskassen omfatter både optimering og digitalisering af arbejdsgange i den nye udviklingsafdeling i rådgivningsvirksomheden i Vojens. Lige nu arbejdes med spændende projekter inden for biogas, sol og vind samt automatisering af processer.

Af Jørgen Schultz

En ny udviklingsafdeling er sat i søen hos Sønderjysk Landboforening (SLF) i Vojens. Dette med fokus på to spor:

• Digitalisering
• Forretningsudvikling, herunder klima, sol, vind og biogas

Med nytænkning og innovation skal afdelingen ikke blot være med til at sætte
strøm til udviklingen internt i SLF. Det handler også om at være med til at skabe udvikling hos eksterne kunder. Det gælder ikke kun hos landmændene, i landbrugets følgeerhverv – men også i andre virksomheder.

Tre medarbejdere

Og udviklingsafdelingen, som tæller tre medarbejdere, er allerede i gang. Afdelingen har, når det gælder eksterne kunder, gang i en lang række projekter. Der arbejdes eksempelvis indenfor biogas, sol og vind, klima, data-visualisering og robotprocesser. Internt i SLF fokuseres der blandt andet på udvikling af smartere processer samt fremme af virksomhedens digitale kompetencer.

– Det handler for os i den nye afdeling om kreativitet og nye ideer, som er motoren, når det gælder innovation. Det er vores mål, at enhver ide vil blive vendt og drejet, så den kan ende som en effektivisering eller gevinst – både internt samt ude hos nuværende og kommende kunder, fortæller Anders Andersen, udviklingschef og leder af afdelingen.

Han føjer til: – Vi har allerede en lang række opgaver vi udfører – både ude på landbrugsbedrifter, men også ved en række af vores samarbejdspartnere indenfor landbrugsklyngen. Vores ekspertviden på landbrug koblet med viden om administrative processer er der behov for.

Senest har SLF ansat Søren Pedersen i en stilling som endnu en digital udvikler. Det har betydet, at SLF med både Pieter Jans og Søren Pedersen er blevet en endnu stærkere sparringspartner, når det gælder optimering, automatisering og digitalisering af arbejdsgange.

Data er blevet et vigtigt og afgørende råstof, når det gælder om at få et bedre grundlag at træffe beslutninger ud fra. Desuden kan optimering af processer og arbejdsgange være med til at skabe mere råderum til andre værdiskabende aktiviteter. Værktøjskassen i den nye afdeling er altså fyldt godt op – og handler ikke kun om digitalisering.

Ifølge direktøren i SLF, Brian Lambertsen, er etableringen af udviklingsafdelingen en naturlig udvikling:

– I SLF har vi hele tiden fokus på at udvikle og fronte de tendenser, der rører sig rundt om erhvervet. Vi styrker landbrugets udvikling på både forretningsudvikling, klima og de åbenbare fordele, digitalisering kan bidrage til vores kunders forretning, lyder det fra SLF-direktøren.