Udviklingsafdelingen i Sønderjysk Landboforening har oplevet eksempler på, at landmænd kan reducere elregningen med op til 30.000 kroner årligt med et el-tjek. Samtidig opfordres der til påpasselighed med at indgå aftaler med lange bindingsperioder.

– Der er rigtig mange landmænd, som reelt ikke ved, hvad de betaler for deres el. Markedet er særdeles broget, så det gælder om at se sig godt for.

Sådan lyder opfordringen fra Anders Andersen, der er udviklingschef i Sønderjysk Landboforening. SLF har lanceret et såkaldt el-tjek, hvor landmænd får eksakt kendskab til den pris, der konkret betales for el. Dermed bliver der skabt klarhed omkring mulighederne for at opnå besparelser ved at forhandle eller skifte el-leverandør.

For de fleste er en elregning kompliceret læsning, men via et it-program SLF har udviklet, er det gjort let at overskue. Samtidig er det muligt via kundens egne forbrugsdata at tjekke leverandørens pris op på det officielle el-marked. På den måde tjekkes de marginaler, der indregnes, og som typisk ikke kan læses af fakturaen.

Og der er penge at spare. I nogle tilfælde endda store penge. SLF har i forbindelse med nogle af de el-tjek, som er foretaget, set eksempler på, at landmænd kan spare helt op i omegnen af 30.000 kroner på årsbasis.

– Vi har ikke blot set eksempler på, at der kan opnås store besparelser ved at skifte leverandør. Vi har også set, at flere kunder har indgået kontrakter med store, kendte energiselskaber, hvor der eksempelvis betales månedsabonnement pr. installation, betalingsgebyr samt overraskende høje spottillæg. Der er også eksempler på, at kunder har indgået lange bindingsperioder – helt op til fem år. Vi har for kunder undersøgt, hvad det vil koste at komme fri af bindingsperioder og det kan koste et gebyr på op til 10.000 kroner at komme ud af aftalen plus betaling af selskabets manglende indtjening – og dette er endda på aftaler som kører på variabel pris, fortæller Pieter Jans, digital udvikler i SLF.

Illustrationen viser et eksempel på, hvad en landmand, som har fået foretaget et el-tjek, kan opnå i besparelse ved at skifte til en SLF-rammeaftale. 14.140 kroner er besparelsen på årsbasis.

Attraktiv SLF-rammeaftale

SLF har forhandlet rammeaftaler på plads med selskaber, hvor der indgår attraktive priser afhængig af forbrug, ingen abonnement eller gebyrer samt mulighed for løbende opsigelse af aftalen.

Et el-tjek kan – udover at opnå en besparelse på elregningen – også være første skridt hen mod etablering af et solcelleanlæg eller vurdering af andre besparelsespotentialer.

– Der kan være god økonomi i at komme i gang med solceller og egenproduktion af el. Der er attraktive skatteregler, som kan anvendes, hvor der eksempelvis er mulighed for 116 procents afskrivning af investeringer i grønne driftsmidler. Det giver også et bedre klimaregnskab, og der er mulighed for salg af overskudsproduktion, fastslår Pieter Jans.

El-tjek og upload af den nuværende elregning kan foregå via DENNE SIDE