SLF’s energiafdeling arbejder målrettet hen mod at sikre de rette betingelser for virksomheder og landmænd, til at skabe sig en optimal bæredygtig profil, samt sikre en attraktiv ESG-rating.

Solceller er en af de mange tiltag en virksomhed kan benytte, men vi må ikke være blåøjede og tro at økonomi ikke spiller en rolle. Alle forholder sig til om det kan betale sig.

SLF’s Energirådgiver Kent Bisgaard er helt bevidst om de virkemidler og rammer der får den påkrævede energiomstilling til at ske. En af de vigtigste opgaver er at sikre en gennemskuelig og økonomisk rigtig proces, når man som virksomhedsejer ønsker at investere i et solcelleanlæg.

Det er for en landmand og virksomhedsejer jomfrueligt land, når man skal ud at foretage en langvarig investering i et produktionsanlæg, der typisk ligger meget langt fra ens kernekompetencer og dagligdag. Der er store usikkerheder og stor uigennemsigtighed i forholdet mellem pris og kvalitet på markedet.

På baggrund af Kent Bisgaards mangeårige viden og kompetencer på bl.a. solcellemarkedet, er det nu lykkes at skabe meget attraktive indkøbsmuligheder af kvalitets solcelleanlæg, til priser der sikrer meget lave produktionsomkostninger pr. produceret kWh strøm.

SLF er ikke forhandler af solceller og ønsker ikke gennemfakturering, men afsøger markedet og indgår i en afklarende dialog med leverandører, inden SLF anbefaler en løsning til sine kunder.

Et solcelleanlæg skal anbefales på oplyst grundlag, der sikrer den korrekte dimensionering afstemt med forbrug og forbrugsmønster.

En kunde, der ønsker hjælp til at foretage den rette investering, vil få analyseret sit elforbrug med et EL-tjek og efterfølgende solcelle-Tjek, der belyser det eksakte forbrugsmønster, prissætning og tarifering.

På baggrund af rapporten, der gennemgås sammen med kunden, kan SLF anbefale en eventuel solcelleløsning samt henvise til en akkrediteret og vurderet leverandør med eller uden montage, der vil sikre lavest mulige LCOE (produktionsomkostninger).

Det er op til kunden selv, om man selv vil stå for montage, tilslutning, ansøgninger m.v. eller om man vil benytte sig af SLF’s rådgivningskompetencer.

SLF sikrer at den grønne omstilling sker på økonomisk og ansvarlig vis.