Spiras inviterer onsdag den 29. november til et kundemøde, hvor udviklingen på nye teknologier inden for biokul, biogen CO2, Ptx mv. er i fokus. Kom til en aften med spændende indlægsholdere.

Sidder landmændene med nøglen til fremtidens energi?

Kan biokul, biogen CO2 samt Power-to-X blive nye forretningsmuligheder for landbruget?

Hvad betyder udviklingen i den grønne omstilling på de aftaler landmændene indgår?

Det er vigtige og spændende spørgsmål, som der søges svar på, når Spiras onsdag den 29. november holder et kundemøde hos Spiras i Vojens.

– Det er helt tydeligt, at udviklingen på nye teknologier og forretningsprocesser som biokul, biogen CO2, Ptx mv. udvikler sig med hastige skridt som led i den grønne dagsorden. Formålet med vores møde er at få fokus på hvilken rolle, den udvikling kan komme til at spille det for den enkelte landbrugsvirksomhed, og hvordan det kan blive til et forretningsben på den enkelte bedrift, understreger Anders Andersen, udviklingschef i Spiras og initiativtager til mødet.

Program
18.00: Sandwich
18.45: Velkomst og intro v. Anders Andersen, udviklingschef, Spiras
19.00: Oplæg Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel
19.25: Oplæg Søren Schmidt Thomsen, direktør i Triangle Energy Alliance
19.50: Oplæg Jacob Ladenburg, professor i økonomi, DTU
20.15 : Paneldrøftelse (moderator Mathias Milling, politisk chef i Spiras)

Anders Andersen
Steen Bitsch
Søren Schmidt Thomsen
Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer
Lars Schmidt, chefkonsulent, Spiras
Hans Damgaard, næstformand Spiras
21.25: Afrunding v. Henrik Jessen, formand for Spiras

OBS: Fra klokken 17 afvikles der et medlemsmøde med orientering omkring rådgivning og fusionen samt et indlæg omkring vandplaner, second opinion og kvælstof med Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer.