Varmepumpen er den eneste energiforsyning hvor ¾-dele af energien er gratis. Det er naturens egen energi, der blive boostet til en brugbar og stabil varmeforsyning.

Det kan være energi, der enten er opsamlet i jord, vand eller luft, og det er en uudtømmelig ressource.

Det er det helt klare svar, når man spørger SLFs energirådgiver Kent Bisgaard.

Mange stiller spørgsmål ved, om en varmepumpe nu også kan lave varme nok, og bruger den ikke en masse el? Jo det gør den, hvis det er den forkerte varmepumpe, og den er installeret forkert. Ingen tvivl, og det er denne type af historier og erfaringer, der cirkulerer blandt borgere, på internettet og på de sociale medier.

Det sker dagligt, at Kent Bisgaard møder de formodninger og bange antagelser, der altid kræver en modargumentation, inden det egentlige arbejde pågår med den korrekte rådgivning, dimensionering og projektplanlægning.

Det skal fastslås, at i 90 % af alle varmeforsyningsopgaver, vil en varmepumpe være løsningen. Den sikrer en optimal varmeproduktion med den lavest mulige CO2-forurening, der til dato er kommerciel tilgængelig. I Danmark og Europa er vi sikret en meget høj grad af forsyningssikkerhed, takket være vores effektive elnet og energiproduktion.

En varmepumpes forsyningssikkerhed er afhængig af elnettet, dermed en ekstrem høj forsyningssikkerhed. Oftest bliver Kent Bisgaard spurgt til, om der nu også er indbygget en el-patron, eller om man kan få tilsluttet en olie- eller træpillekedel, så man nu kan være sikker på, at man kan holde varmen? Men de bruger også el.

Fordommene er mange, og i betragtning af at opfindelsen er over 100 år gammel, og at der i vores naboland Sverige er monteret varmepumper siden starten af 1970’erne, og i dag er den hyppigst udbredte varmeforsyning i landet, har mange danske forbrugere stadigvæk en skepsis, der bygger på gamle fordomme og kedelige historier og installationer, der ikke virker.

Det kan Kent Bisgaard tildeles godt forstå, for vi har selv været skyld i det. Der er for mange mere eller mindre fagudlærte håndværkere, der gennem tiderne har solgt og installeret primært luft-til-vand varmepumper i Danmark uden den rigtige dimensionering og installering.

I Danmark har vi været vant til enten fjernvarme, olie, naturgas, træpiller eller anden biomasse, der alle har den fysiske egenskab, at de producerer varmen ved en høj temperatur, der typisk har en afkøling i varmesystemet på ca. 30 grader, hvilket ikke stiller de store krav til indregulering og balancering af varmesystemet. Når man installerer en varmepumpe, skal der være en afkøling på ca. 8 grader, hvilket stiller helt andre krav til varmesystemet, radiator og gulvvarme. Det er Kent Bisgaards påstand, at det er yderst sjældent, at en installatør forholder sig til denne opgave, med deraf følgende forringet komfort, øget elforbrug og manglende effekt.

Energistyrelsen etablerede for år tilbage VE-uddannelsen til varmepumpe-installatører, der havde til hensigt at sikre grundlæggende varmepumpetekniske færdigheder hos de installatører, der havde fuldført og bestået et 4 dages kursus afsluttet med en dags prøve for at blive certificeret VE-godkendt af Energistyrelsen, og at de får tilladelse til at benytte VE-logoet i deres markedsføring.

Problemet er bare, at hovedparten af det 4-dags pensum omhandler dimensionering af varmepumpe-anlægget i forhold til bygningen samt grundlæggende kendskab til det hermetisk lukkede kølekredsløb, der producerer varmen i en varmepumpe-unit. Det er meget begrænset, hvad kursisterne lærer om den thermohydrauliske tilslutning og drift. Faglærer, undervisere og kursusansvarlige er bekendt med problematikken og italesætter manglende tid. 1 uges kursus er på ingen måde tilstrækkelig, det bør være minimum være 4 uger.

Hovedparten af varmepumperne på det danske marked er gode velproducerede produkter, der indeholder kvalitets-komponenter og topmoderne tekniske løsninger, desværre er det dem, der får kritikken, når varmen mangler og elforbruget stikker af, men Kent Bisgaard vil vurdere at 80 % af alle installationer med fejl, er installations- og indreguleringsfejl. Ikke defekte komponenter i varmepumpen.

Kritikken fortsætter af Energistyrelsens VE-uddannelse, da den beskrevne efterkontrol af VE-godkendte installatører udelukkende baseres på den teoretiske viden om varmepumpen og dimensioneringen deraf og ikke kontrol af udført arbejde og drift. Efterkontrollen er udelukkende for dokumentation, at kontrollen er udført, postulerer Kent Bisgaard. Der bliver ikke taget hånd om sagens kerne.

Rådgivning er nødvendigt, inden beslutninger om de investeringer, der skal tages, samt efterkontrol for at sikre, at anlægget drifter og performer som antaget, og den ønskede komfort og fornødne effekt er til stede.

Varmepumper kan sikre store CO2-reduktioner for Danmark, det skal bare gøres rigtigt.