Erhvervspuljen for 2024 er klar

Godt nyt til dig der barsler med projekter, der sparer på energien eller mindsker CO2-udledningen. Du kan allerede nu søge puljen for 2024.

Selvom den endelige ramme for energibesparelsesprojekter i Erhvervspuljen først er kendt, når finansloven træder i kraft, så er der allerede nu blevet åbnet for ansøgninger. Erhvervsstyrelsen forventer, at der kommer til at være kr. 640 mio. kr i puljen i 2024, og allerede nu ligger der ansøgninger for 22 mio. kr.

 

Hvis du går med tanker om et projekt, hvor du kan lave besparelser på dit kWh-forbrug eller mindske din CO2-udledning (eller begge dele), bør du overveje at få gjort en ansøgning klar.

Efter Erhvervspuljen gennemgik en række ændringer i november 2022, blev den populær at søge i 2023. Det bevirkede, at alle de budgetterede midler blev søgt. Derfor forventer vi også, at der i 2024 vil være en øget interesse for at søge puljen på de 640. millioner kr.

Derfor er vores råd ikke at vente alt for længe med at søge, da ingen ved hvor længe 2024-puljen rækker.

 

Her er et par eksempler på, hvad man kan søge tilskud til:

  • Udskiftning af dieseldrevne maskiner med el-drevne
  • Skift til LED-lys
  • Erstat naturgasfyret med varmepumpe
  • Erstat halmfyret med en varmepumpe
  • Indføre reduceret jordbehandling

Listen med eksempler er blot et udpluk af, hvad man kan tænke sig. Der er rigtig mange steder, vi bruger energi, så der er mange muligheder for at tænke bredt og finde gode besparelsesprojekter. Vi hjælper gene med sparring, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil videre.

Kontakt os hvis vil vide mere om Erhvervspuljen og dine muligheder for at søge tilskud.