Mange el-handlere har travlt i øjeblikket med at tilbyde nye aftaler for landbruget og det øvrige erhvervsliv. Det gælder om at se sig for, er opfordringen fra energirådgiver Kent Bisgaard, SLF.

Vi har alle en travl hverdag, og mange ting skal bare være, som det plejer og være i orden. Dette gælder også dit indkøb af el. Man har en el-leverandør, som man får sin løbende afregning på uden det store fokus.

Sådan lyder det fra energirådgiver Kent Bisgaard fra SLFs energiteam. Han konstaterer, at der det seneste års er kommet ekstrem fokus på elprisen med krigen i Ukraine, produktionssvigt på nogle kraftværker og manglende vand i Norges energiproduktion, der har resulteret i nogle ekstreme udsving i elprisen.

Disse udsving og den forøgede fokus er der mange elhandlere, som udnytter. De ringer til nye mulige kunder, særligt erhvervskunder, med ”gode” tilbud. Typisk ringer de på et ubelejligt tidspunkt, hvor man er travlt beskæftiget med sin daglige drift, og ikke lige er fokuseret på stillingtagen til et så kompliceret emne. De tilbyder unikke muligheder for at indgå fordelagtige leveringsaftaler med dem. Oftest præsenteret i en hurtig talestrøm, der gør det vanskeligt at få alle detaljer med.

Alligevel kan det konstateres, at mange erhvervsdrivende lader sig overtale og indtræder i aftaler med lange bindinger, gebyrer og abonnementer, der er uigennemskuelige.

Men er de nu også så attraktive, som de tager sig ud? Og har man som selvstændig erhvervsdrivende nogen viden om, hvorvidt det vitterligt er et godt tilbud, og ved man egentligt om den aftale man har i forvejen, er den rigtige, eller ligefrem bedre end man får tilbudt?

Kend forudsætningerne

For at kunne vurdere om man bliver præsenteret for et godt tilbud, er det vigtigt at være helt bevist om forudsætningerne og prisniveau på den aftale med har i dag.

Derfor anbefaler Kent Bisgaard, at man tager kontakt til sin rådgiver for at få hjælp til at gennemskue tilbuddet og/eller, om man skal se efter en helt anden type aftale.

Der er efterhånden mange eksempler på puljetilbud, spottilæg og ekstra gode tilbud ved f.eks. 3 og 5 års-aftaler, der viser sig at være en dårligere aftale, end den man har. Ydermere må vi konkludere, at der også i mange tilfælde er muligt at finde endnu bedre aftaler på meget mere lempelige vilkår.

Fejlfakturering og forkert net-tilslutningsgruppe er nogle af de mange sidegevinster, vi også finder, når en erhvervsvirksomheds el-regnskab gennemgås.

Alle nævnte forhold er ikke kun begrænset til små ukendte nystartede mere eller mindre seriøse el handlere, men også hos de store etablerede selskaber og andelsselskaber.

Man skal huske på, at som selvstændig erhvervsdrivende er man ikke forbrugerbeskyttet i samme grad, som hvis man var en privat forbruger. Der ses indhold i kontrakter, der aldrig vil blive forelagt en privat forbruger. Der er heller ikke en klagemulighed eller forbrugerorganisation. der kan understøtte og hjælpe, lyder det fra Kent Bisgaard.