Priserne på solcelleanlæg fortsætter med bratte prisfald. Men inden der investeres, kan det være gavnligt at få foretaget et El- og Solcelletjek, lyder rådet fra energirådgiver Kent Bisgaard hos Landbrug & Fødevarer Syddanmark.

Priserne fortsætter med at dykke ganske betydeligt, når det gælder solceller.

Allerede for et par måneder siden påpegede Kent Bisgaard, energirådgiver hos Landbrug & Fødevarer Syddanmark, at solceller var faldet meget i pris.

– Dengang var det muligt at få monteret et 50 kwp solcelleanlæg på tegltag for cirka 250.000 kroner. Nu er priserne faldet yderligere med cirka 100.000 kroner. Det er meget voldsomt og indikerer, at der virkelig sker en udvikling i effektiviteten for solceller, sammenholdt med store lagerbeholdninger hos producenterne. Selv om det vil være fristende at montere løs med billige højeffektive solceller på sine store tagflader, skal man være påpasselig, for det er ikke helt uproblematisk, konstaterer Kent Bisgaard.

Energirådgiveren understreger, at uanset investeringsniveauet vil det stadig være nødvendigt med en grundig foranalyse.

Usikkerhedsmomenterne kan være tagets kvalitet og bæreevne. Kan tagkonstruktionen godkendes til et stort solcelleanlæg? Vil der være behov for forstærkende konstruktionsændringer? Vil der være andre muligheder for placering af solcelleanlæg? Er der ledig tilslutningskapacitet på el-stikledningen til din virksomhed? Vil der være behov for yderligere nettilslutning med deraf følgende store omkostninger?

Mange spørgsmål rejser sig

Vil der være tiltag i din virksomheds forbrugsprofil, der med omlægning af arbejdsgange og processer kan øge din andel af eget forbrug af solcellestrøm, så graden af selvforsyning øges og dermed mindre afhængighed af elnettet. Alt sammen kan det ende ud i reduceret tarif og afgifter?

Vil det være fordelagtigt at fordele solcellerne på flere tagflader med forskellige orienteringer mod solen for at forlænge sæsonen mest muligt?

– Spørgsmålene er mange, og der er mange faldgruber, der skal belyses, inden der investeres i et solcelleanlæg, selv om det er billigt, tilføjer Kent Bisgaard.

Det er nu muligt at henvise til forhandlere, der eksempelvis kan sælge et 50 kwp solcelle anlæg til tegltag for under kr. 100.000 plus montage. Men til hvilke forudsætninger og betingelser? For dem, som tidligere har investeret i et solcelleanlæg, kan det nu være tidspunktet at overveje en udvidelse af solcelleanlægget.

Men grundlæggende kan det være fordelagtigt at få et El- og Solcelletjek for ikke at begå kostbare fejl i forbindelse med processen. Med et sådant tjek bliver der udarbejdet en vigtig indsigt i den enkelte virksomheds forbrugsprofil.