– Vi ser ind i en fremtid med øget differencering og stigninger i tariferingen af el-levering på det offentlige elnet samt en kommende CO2-afgift på energiforbrug. Det er kommende vilkår, der er nært forestående, hvilket gør interessen for lagring af energi endnu mere aktuel.

Sådan lyder det fra Kent Bisgaard, der er energirådgiver hos Sønderjysk Landboforening. Ifølge energirådgiveren gælder det om at være opmærksomt på disse forhold.

– Det bestyrker os i, at den fremtidige overordnede energirådgivning kan forenkles til, at energien skal produceres der, hvor den skal bruges. Lokal energiproduktion og lagring er opgaver, der ligger ligefor hos landmanden. De har pladsen og adgang til ressourcerne til en grøn energiproduktion til sig selv og lokalsamfundet.

– Vi ser i stigende grad elprisen nærme sig nulpunktet – og går til tider i minus midt på dagen, hvilket ikke mindst skyldes antallet af de lyse timer samt det meget høje antal solskindstimer, vi må vænne os til i fremtiden. Men medvirkende er også kraftigt stigende antal meget store solcelleanlæg, der enten er etableret eller er i projekteringsfaserne, tilføjer Kent Bisgaard.

Hvorfor stopper vi så ikke bare med at etablere nye solcelleanlæg, spørger mange. Hvilket er et naturligt ræsonnement.

Det er den forberedende fase for at imødekomme den enorme efterspørgsel efter grøn energi til at erstatte det fossile energiforbrug med el – blandt andet med PtX-teknologier, biogas, solceller og vindmøller.

For at indfri den forventede efterspørgsel på el i 2030 vil der være behov for tre gange udvidelse af vedvarende energiproduktion i Danmark i forhold til nuværende og planlagte kapaciteter, for at sikre leverancer til brint og ethanol produktion på PtX værker.

En af hjørnestenene i denne energiplan er lagring, hvilket kan være en udfordring med pladsbehov. Derfor ser Kent Bisgaard landmanden som en helt central aktør i den lokal og nationale elproduktion.

For at kunne guide og rådgive medlemmer og kunder, undersøger Kent Bisgaard markedet for nye og interessante teknologier, der vil kunne tilføre landmanden helt nye indtjeningsmuligligheder.

En af disse nye teknologier kunne være flowbatterier, der produceres i Aarhus. Kent Bisgaard har været på virksomhedsbesøg hos VisBlue for at indhente viden samt vurdere teknologien og businesscasen for landmanden.

Enkeltheden og fleksibiliteten i denne teknologi er meget tiltalende. VisBlue benytter en akkumuleringsteknik, der hovedsagelig består af vand og vanadium. Vanadium er et grundstof, der hovedsageligt fremskaffes som et spild/restprodukt af den industrielle stålproduktion. Det er ikke et grundstof, der er vanskeligt at tilvejebringe og som er en begrænset ressource.

Vanadium Redox Flowbatteri (VRFB), som de hedder, er baseret på en gammel teknologi af principper, der blev opfundet tilbage i 1940’erne. Teknologien har ikke tidligere været en økonomisk, rentabel løsning til energilagring, men med ny teknologi samt tiltag, har VisBlue været i stand til at udvikle et kommercielt VRFB til at lagre energi produceret af solcelleanlæg.

Om batterier er løsningen, eller det skal ses i sammenhæng med solcelleanlæg, afhænger af de individuelle forhold omkring elforbrug m.m. Derfor er der oftest brug for rådgivning og beregninger for at får analyseret, hvordan økonomien helt præcist hænger sammen i forhold til investeringer og tilbagebetalingstid.