De såkaldte eltjek fra Sønderjysk Landboforening giver ikke blot et præcist overblik over strømforbruget ude hos virksomheder og landmænd. Der findes også fejl i opkrævninger. På Rødding Fri Fag- og Efterskole glæder de sig over tilbagebetaling på knap 100.000 kroner.

 Humøret er helt i top i bogholderiet og hos ledelsen på Rødding Fri Fag- og Efterskole i disse dage, hvor vinterferien er tæt på. Det er ikke kun udsigten til ferie, som er årsagen til det høje humør. I skolens post er der nemlig dumpet en kreditnota ind ad døren med et tilgodehavende på knap 100.000 kroner.

Det er mere præcist 95.556 kroner, som er på vej til at rulle ind på skolens konto. Pengene kommer fra det energiselskab, som Rødding Fri Fag- og Efterskole betaler sine strømregninger til.

– Vi oplevede i fjor, at vores a conto-opkrævning steg fra 40.000 kroner til godt 90.000 kroner. Det fik os til at få foretaget et eltjek gennem rådgivningsvirksomheden SLF og i øvrigt sætte fokus på vores energiforbrug. En gennemgang af vores afregninger for det seneste år viste, at der var opkrævet fejlagtige beløb. Vi har simpelthen betalt for meget for vores strøm, fortæller Henrik Dittmann Gregersen, forstander på Rødding Fri Fag- og Efterskole.

El-selskabet har efter skolens henvendelse erkendt fejlene – og har som konsekvens fremsendt kreditnota på godt 95.000 kroner.

SLF i Vojens har i snart et par år gennemført el-tjek, hvor virksomheder, landmænd, skoler og andre blandt andet får et eksakt kendskab til den pris, der skal betales for el.

Kompliceret læsning

For de fleste er en elregning kompliceret læsning, men via et it-program, som SLF har udviklet, er der mulighed for at få analyseret strømregningen.

– Uden at have fået foretaget dette eltjek ville vi aldrig have fundet ud af, at vores afregninger fejlagtigt har været for høje, tilføjer Henrik Dittmann Gregersen.

På skolen har eltjekket ikke kun resulteret i en kærkommen kreditnota.

– Med eltjekket har vi også kunne analysere, om vi eventuelt kunne flytte noget af vort strømforbrug til tider i døgnet, hvor strømmen er billigst. Samtidig har vi kunnet anvende eltjekket i undervisningssammenhæng – og har eksempelvis kunne vise eleverne, at det nytter at spare på el og få slukket lyset, når værelserne forlades. Endelig er vi ved at undersøge, om vi skal i gang med at etablere et solcelleanlæg, tilføjer Henrik Gregersen.

Hos Sønderjysk Landboforening har efterspørgslen på eltjek været i betydelig vækst, og det skyldes ikke mindst de voldsomme stigninger, der har været på energiomkostningerne.

– Med vores eltjek har vi ikke alene fundet fejl i afregninger. Vi har også set eksempler på, at der kan opnås store besparelser ved at skifte leverandør eller ved at flytte elforbruget til andre tidspunkter af døgnet, konstaterer Pieter Jans, digital udvikler hos SLF.

De fejlagtige opkrævninger hos Rødding Fri Fag- og Efterskole er ikke de eneste fejl, som ElTjek fra SLF har afsløret. Et andet eksempel er en landmand, som var blevet opkrævet 40.000 kroner for meget, og lige før jul erkendte et af de større elselskaber fejl omkring viderefakturering af nettariffer.