Energibesparelse og energiproduktion har aldrig været mere relevant, end det er i øjeblikket. SAGRO har nedsat et hold af specialister fra forskellige fagområder, der skal sikre, at rådgivningen kommer hele vejen rundt.

Landbruget står overfor at skulle bidrage markant til den grønne omstilling, og det tyder på, at forventningerne fra politikere og samfundet kun bliver højere de kommende år.

Hos SAGRO har vi gennem de senere år oplevet en stigende interesse for etablering af produktionsanlæg til energi, og vi har derfor nedsat en ekspertgruppe på tværs af SAGRO og datterselskaber bestående af blandt andet klima- og bæredygtighedsrådgivere, advokater, strategirådgivere og energi- og teknikrådgivere.

Der er særlig stor interesse for solcelleanlæg, hvor vores rådgivere har været indover mere end 100 sager. Det drejer sig om alt fra el-analyser til gennemgang af kontrakter vedr. forpagtning og salg af jord til solcelleprojekter. For hvad er egentlig den bedste løsning?

– Det kan man ikke sige noget overordnet om. Men med en forpagtningsaftale på 18.000-20.000 kr. pr. hektar over 30 år, kan der være mange penge at hente ved at leje jorden ud. Der er dog forskellige problemer og risici forbundet med disse energiprojekter, og de er meget individuelle. Derfor skal der en individuel vurdering til, siger Rasmus Gøther Frost, der er klima- og bæredygtighedsrådgiver hos SAGRO.

I øjeblikket oplever mange landmænd at få henvendelser fra virksomheder, der ønsker at leje jord, til mulige fremtidige solcelleprojekter. Her opfordrer Rasmus Gøther Frost til, at man tager fat i sin rådgiver, inden man indgår en aftale.

– Der er mange ting, man skal være opmærksom på. Som udgangspunkt lejer projektejeren kun muligheden for at opføre solceller på arealerne. Inden et projekt kan realiseres, ligger der et stort arbejde med at få godkendt projektet. Dette er selvfølgelig projektejerens opgave, men i forhold til lejekontrakten, er der rigtig mange ting, landmanden skal tage i betragtning, siger han.

Hvis man går med overvejelser om enten at udleje jord til projekter, eller selv vil opføre et anlæg, kan man kontakte Rasmus Gøther Frost på telefon: 29285337 eller email: raf@sagro.dk.

Det er også en mulighed at tilmelde sig den gratis infoaften om energibesparelser og energiproduktion på bedriftsniveau, der afholdes d. 19. januar hos SAGRO i Herning. Find mere info om arrangementet på dette link.