I sommer indgik folketingets partier en bred politisk aftale om at øge kapaciteten for vindmøller på land, med henblik på at opnå en samlet installeret effekt af vindenergi i Danmark på 8,2 GW frem mod 2030. De seneste tal peger på, at vi på nuværende tidspunkt kun har lidt over halvdelen installeret.

I praksis betyder det, at mange gamle vindmøller må lade livet for at give plads til nye møller med større effekt. Men det stopper ikke her. Selv hvis alle gamle møller bliver udskiftet med nye, skal der stadig findes plads til mindst 1000 nye vindmøller rundt omkring i Danmark. Derfor kan det være værd at undersøge, om du kan udvide din virksomheds forretningsområde til også at omfatte energiproduktion, ved at opstille vindmøller på din ejendom. En analyse fra Energistyrelsen viser, at der især i Nordjylland er relativt stort potentiale for flere vindmøller på land.

Er du nysgerrig på hvordan mulighederne ser ud for din virksomhed, så anbefaler vi at du får udarbejdet en energiscreening af din ejendom/ejendomme, så du får overblik over potentialet for at etablere VE-anlæg (sol, vind, biogas mm).