I forbindelse med Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa i slutningen af maj havde Sønderjysk Landboforening en konkurrence, hvor der stod et ElTjek på højkant.

Vinder af konkurrencen blev Espen Ravn, der driver en mælkebesætning på Gammel Tøndervej ved Agerskov. Han har nu fået gevinst-beviset overrakt af Kent Bisgaard, der er energirådgiver hos SLF (billedet).Ved overrækkelsen havde Kent Bisgaard resultaterne af eltjekket med, og Espen Ravn fik i den forbindelse præcise informationer og viden omkring forbruget på ejendommen. Samtidig kunne han trække på betragtninger fra energirådgiver Kent Bisgaard omkring eventuelle investeringer i solceller eller andre teknologiske løsninger, som kan resultere i færre udgifter på energisiden.